Budma – podsumowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko na Budmie za spotkania.